Boekhoudnorm drukt nettoresultaat Dexia met 450 miljoen euro

Boekhoudnorm drukt nettoresultaat Dexia met 450 miljoen euro

Boekhoudnorm drukt nettoresultaat Dexia met 450 miljoen euro

Print
De restbank Dexia ziet zijn nettoresultaat over de eerste jaarhelft met naar schatting 450 miljoen euro verzwaard. Dat is een gevolg van een herwaardering van derivaten volgens de boekhoudnorm IFRS 13, zo meldt de Dexia Groep maandag.

De boekhoudkundige minwaarde kan nog hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden eind juni.

Dexia wijst erop dat de boekhoudkundige aanpassing zich niet vertaalt in een cashuitgave en evenmin gevolgen heeft voor de verwachte resultaten van de groep tijdens de ontmanteling. Ze vormt wel "een mogelijk aanzienlijke volatiliteitsfactor voor het resultaat van Dexia Groep, kwartaal na kwartaal". De groep kan die volatiliteit opvangen dankzij haar hoge solvabiliteitsniveau van Dexia en haar kernkapitaalratio, luidt het nog. Door de norm moet Dexia derivaten, die hoofdzakelijk gebruikt werden om zich in te dekken, anders gaan waarderen. "De groep zal, vanaf de afsluiting van de rekeningen op 30 juni 2013, een actualiseringscurve op basis van de dagrente gebruiken om de intrinsieke waarde van de gecollateraliseerde derivaten te berekenen", zo staat in een persbericht.

.

Nu in het nieuws