Doorbraak in zicht voor bedienden bij Ford Genk

Print
De bediendebonden van Ford Genk zijn met de directie overeengekomen dat ze donderdagavond alle antwoorden zullen krijgen op de resterende vragen. Is de conclusie vervolgens positief, dan kan het akkoord over de cao vrijdag worden getekend, zeggen de werknemersafgevaardigden.

De bedienden van zowel Ford Genk als de toeleveranciers zijn de enigen die nog een cao moeten ondertekenen. Sociale bemiddelaars zijn ook deze week nog in de weer om de standpunten van bonden en directies dichter bij elkaar te brengen. Bij Ford Genk is er een doorbraak in zicht. "We maken maandagavond de laatste vragen over, en hebben afgesproken dat hier ten laatste donderdag een antwoord van de directie op komt", zegt Ronny Banken van het BBTK. "Als de informatie die we dan krijgen bevredigend is, kunnen we vrijdag op een bijzondere ondernemingsraad de informatie- en consultatiefase uit de Wet Renault afsluiten en overgaan tot de ondertekening van de cao." Als de sociaal bemiddelaar er vervolgens ook in slaagt om een akkoord af te dwingen over het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor de bedienden van Lear, Syncreon en IAC, zijn alle obstakels van de baan om de cao's samen op te kunnen sturen. Dat is ook goed nieuws voor de 170 Ford-arbeiders en een 100-tal arbeiders van de toeleveranciers die nu vrijwillig willen vertrekken. Pas ten vroegste 30 dagen nadat alle cao's zijn neergelegd, kunnen zij ontslagen worden, hun eenmalige premie innen en een nieuwe job aanvatten of gaan zoeken.

Nu in het nieuws