Zowel Rutten als De Wever dromen

Print
Gwendolyn Rutten wil af van de ‘besmette’ term confederalisme in het partijprogramma van de Open Vld. Ze wil ook niet weten van een zevende staatshervorming. Maar ze pleit wel voor het afschaffen van grendelmechanismen, zoals de wettelijk vastgelegde pariteit in de ministerraad, die bepaalt dat er evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers moeten zijn, de premier uitgezonderd.


Bart Somers wil ook af van de alarmbelprocedure, die in het parlement kan worden ingeroepen wanneer een van de gemeenschappen zich benadeeld voelt.

Voor ons niet gelaten. Het Belgisch staatsbestel kent te veel blokkeringsmechanismen. Die hebben tot gevolg dat de politieke meerderheid al te vaak kan worden afgestopt door de minderheid. Dat vloekt met een parlementaire democratie.

Maar ik vrees dat de Open Vld droomt. Praten over de afschaffing ervan zonder dat dit gebeurt in het kader van een nieuwe staatshervorming, is gewoon uitgesloten. En dan nog. Zelfs mét een nieuwe communautaire ronde zullen de Franstaligen die beschermingsmechanismen nooit opgeven, ook niet in ruil voor het laten varen van de gewaarborgde aanwezigheid van de Vlamingen in Brussel.

De Franstaligen kunnen een en ander trouwens perfect tegenhouden, juist door gebruik te maken van de verfoeilijke blokkeringsmechanismen. Vergeet dus een regering met pakweg acht Vlaamse en zes Franstalige excellenties, of vice versa.

Maar eigenlijk is dat bijzaak. De kern van de bocht van de Open Vld is dat er na 2014 geen nieuwe staatshervorming zal komen.

Aan Vlaamse kant zijn ze nu al met vier die van geen “communautair gezwets” meer willen weten, zoals Willy Claes het tijdens het weekend nog plastisch uitdrukte. De liberalen dus. En de socialisten. Maar ook de groenen - nooit vragende partij - én CD&V. Kris Peeters heeft die boodschap namens zijn partij - tot verrassing van velen - de wereld ingestuurd.

De droom van de N-VA om onmiddellijk na de verkiezingen van volgend jaar een Vlaamse regering te vormen die eendrachtig naar de Franstaligen stapt voor een nieuwe staatshervorming, is bij deze vakkundig de grond ingeboord.

Door Paul Geudens

Nu in het nieuws