Charter biedt geen garantie op einde miserie bij werken

Misschien herkent u deze situatie. U probeert als bewoner of ondernemer het beste te maken van de heraanleg van uw straat. U ploetert door het slijk. Het is opletten om niet onder een graafmachine te belanden. De herinneringen aan de ongemakken verdwijnen echter als de straat is heraangelegd. U bent als bewoner fier op de nieuwe straat. Maar tot uw ontsteltenis gooien werkmannen van een nutsmaatschappij het trottoir enkele weken later weer open.

Gva.be

Antwerpen maakt hier een einde aan. De stad Antwerpen, de districten, het Havenbedrijf, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de netwerkbeheerders en De Lijn ondertekenen een charter waarin ze beloven de werken op elkaar af te stemmen. Als een straat is aangelegd, mag ze de volgende vijf jaar niet meer worden opgebroken. De hinder voor bewoners blijft zo beperkt.

Antwerps schepen van Openbare Werken Guy Lauwers (sp.a) is ervan overtuigd dat iedereen zich aan de afspraak zal houden. In het charter is niets opgenomen over boetes voor wie de afspraken niet naleeft. ”We zijn toch allemaal volwassen genoeg om te weten dat dit belangrijk is”, zegt de schepen. Eind jaren negentig probeerde schepen van Openbare Werken Paul De Loose (sp.a) al om zulke afspraken te laten naleven. Na hem volgden nog tal van pogingen. Dat schepen Lauwers weer probeert, bewijst dat niet iedereen altijd even ’volwassen’ de afspraken naleeft. Maar wie weet lukt het Lauwers wel.

Afwezige in de lijst van ondertekenaars is het Vlaams Gewest. Dit is een zwak punt, zeker met al de gewestwegen in Antwerpen. Het Gewest wil zich niet engageren in een charter, maar zal wel pogen om de werken af te stemmen op de bestaande plannen. De Vlaamse overheid heeft echter een niet al te beste reputatie op dat vlak. De Leien zijn daar het beste voorbeeld van. Het charter garandeert dus geen einde van de miserie bij openbare werken in Antwerpen.

De bouwheren beloven zich aan de afspraken te houden, maar kunnen we dit ook verwachten van de aannemers die de werken uitvoeren? Straten blijven maandenlang modderpoelen door niet nagekomen afspraken. De signalisatie is soms gevaarlijker dan het verkeer. Lauwers belooft meer toezicht. Ik geef de schepen het voordeel van de twijfel, maar het verleden leert mij om achterdochtig te blijven. En zoals de schepen het zelf zegt: “Als we het charter niet naleven, zal de kiezer ons hiervoor afstraffen.”

door Sacha VAN WIELE

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws