Vlaamse landbouwconjunctuurindex stijgt voor derde maal op rij

De landbouwconjunctuurindex, waarmee de Vlaamse landbouwadministratie tweemaal per jaar peilt naar de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen, stijgt voor de derde maal op rij. Vlaams minister-president en landbouwminister Kris Peeters is verheugd dat "het ondernemersvertrouwen in de Vlaamse landbouwsector verder positief evolueert".

belga.be

"Er zijn duidelijk terug meer landbouwbedrijven die de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, wat zich onder meer uit in een toename van de geplande investeringen met 7 procent."

De minister van Landbouw is tevreden dat de Vlaamse land- en tuinbouwers ondanks de moeilijke toestand van de algemene economie de toekomst positief blijven inschatten. Kris Peeters hoopt dat er in de komende maanden een akkoord komt voor een stevig Europees landbouwbeleid voor de komende jaren. Uit de conjunctuurbarometer blijkt dat ruim een derde (36%) van de bedrijfsleiders de komende zes maanden investeringen plant. In de fruitteelt loopt dat aandeel op tot 54%, in de glassierteelt amper 8%.In de landbouw en veehouderij is er optimisme in de melkvee- en vleesveesector. De melkprijs stijgt en de krachtvoederprijzen voor melkvee dalen sinds februari lichtjes. In de vleesveesector geeft viervijfden van de ondervraagden aan dat de verkoopprijs het afgelopen halfjaar gestegen is en een klein derde denkt dat deze trend zich voortzet. De varkensteelt sukkelt na twee positieve periodes onder de nullijn. De verkoopprijs slabakt, terwijl de uitzonderlijk hoge voederprijs het moeilijk maakt de kosten te dekken. Slechts 45% van de ondervraagden verwacht de komende zes maanden een hogere verkoopprijs. Na het topjaar 2012 kent de conjunctuurbarometer voor de akkerbouw een daling, door het natte najaar en het koude voorjaar.In de tuinbouw stijgt de conjunctuurindex van groenten in openlucht lichtjes. Ook de fruitteelt is een sector met een stijgende tevredenheid, terwijl in de sectoren groenten onder glas en sierteelt onder glas het pessimisme overheerst.

Nu in het nieuws