Na de ramp volgt de bezinning

Print
De treinramp in Wetteren wordt de aanleiding voor een brede discussie over de veiligheid van transporten met gevaarlijke producten. Dat is een traditie in dit land. Er moet eerst een ernstig incident gebeuren vooraleer geldende reglementeringen tegen het licht worden gehouden en aangepast worden, of nieuwe maatregelen worden ontwikkeld. Het zal nu niet anders zijn.
Deze week zal de Kamercommissie Infrastructuur alvast een stand van zaken van het onderzoek vragen. Over de oorzaak van het ongeluk bestaat voorlopig geen zekerheid, alleen maar speculaties over een probleem met een wissel of overdreven snelheid van de trein. Niet alleen de oorzaak dient te worden opgespoord, ook de doeltreffendheid van het rampenplan moet onder de loep worden genomen om desgevallend lacunes op te vullen. Ongetwijfeld hebben alle hulpverleners meer dan hun uiterste best gedaan om de ramp te bestrijden en de gevolgen te beperken.

Maar de communicatie naar de omwonenden die geëvacueerd werden had bijvoorbeeld behoorlijk beter gemoeten. Gevaarlijke transporten door dichtbevolkte gebieden verbieden lijkt onhaalbaar, want dat zou dergelijk vervoer door een land als België onmogelijk maken. De scheiding van passagiers- en goederenvervoer is evenmin een optie. Het transport moet wellicht anders worden georganiseerd om soortgelijke ongelukken in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen.

Een stevige snelheidsbeperking zoals in Nederland is een mogelijkheid. Of meer begeleiding, zoals bij nucleaire transporten. Bij die transporten worden de burgemeesters van de gemeenten op de route overigens wel op voorhand verwittigd. Misschien is het nuttig om de gemeenten ook bij andere gevaarlijke transporten op de hoogte te brengen. Als de burgemeesters op de hoogte zijn, kan sneller worden opgetreden indien nodig.

De overheid zal hoe dan ook slimme maatregelen moeten uitdenken. Hoe sluitend alle directieven voor dergelijke transporten er op papier ook uitzien, een menselijke fout of technische mankementen zijn nooit uit te sluiten. Het vervoer van gevaarlijke chemicaliën blijft in alle omstandigheden een risicovolle onderneming.

door Dirk Castrel
Nu in het nieuws