Amerikaanse Kamer van Koophandel waarschuwt België voor financiële transactietaks

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium) heeft gewaarschuwd voor de invoering in België van een taks op financiële transacties. "In zijn huidige vorm zal deze taks de Belgische economie negatief beïnvloeden", stelt Acham Belgium in een bericht op de website.

belga.be

Volgens de Amerikaanse Kamer dreigt de taks niet enkel impact te hebben op de financiële spelers. "Deze aanzienlijke stijging van de belastingen -en mogelijk ook bankkosten omdat banken kosten zullen moeten doorrekenen aan klanten- zal het gedrag van het bedrijfsleven beïnvloeden. Het cascade-effect van de voorgestelde taks zal niet enkel financiële instellingen, maar ook gewone burgers en kleine en grote bedrijven in alle sectoren raken."Acham Belgium vraagt de regering dan ook om "aandachtig de gevolgen van deze maatregel te beoordelen vooraleer de wet wordt goedgekeurd".België is één van de elf lidstaten van de Europese Unie die besloten hebben om via een versterkte samenwerking een taks op financiële transacties in te voeren. Op tafel ligt een voorstel voor een taks van 0,1 procent op transacties in aandelen en obligaties en 0,01 procent op transacties in derivaten. De financiële sector en het bedrijfsleven tekenen steeds luider verzet aan tegen het voornemen van de betrokken landen. Minister van Financiën Koen Geens toonde zich deze week nog voorstander van de taks, maar erkent dat "omzichtigheid" geboden is bij de invoering ervan.