Koning Willem-Alexander beëdigd

Koning Willem-Alexander heeft in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de eed afgelegd als staatshoofd van Nederland.Letterlijk"Ik zweer aan de volkeren van het koninkrijk dat ik het statuut van het koninkrijk en de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

vmma:hetnieuws

Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij, God almachtig."