Koning Willem-Alexander: "Democratie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen"

Voor de eedaflegging geeft Koning Willem-Alexander nog een toespraak voor de verenigde vergadering van de Staten Generaal. Hij benadrukt daarin dat het koningschap in Nederland onlosmakelijk verbonden is met de parlementaire democratie. En dat die democratie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen een overheid en haar burgers.

vmma:hetnieuws

Hij belooft in zijn toespraak altijd te werken aan dat vertrouwen, zoals zijn moeder ook gedaan heeft.