Ceremonieel koningschap

Nederland is er klaar voor. De Oranjegekte piekt. Het Hollandse koningshuis is populairder dan ooit. De herrieschoppers van 33 jaar geleden, toen Beatrix de eed aflegde, staan vandaag met vlaggetjes te zwaaien.

Gva.be

p>Willem-Alexander is er ook klaar voor. Daar twijfelt niemand aan. Hij heeft omzeggens geen tegenstanders. Zelfs het Republikeins Genootschap kan zijn sympathie voor het nieuwe koningspaar nauwelijks onderdrukken. Wat een verschil met België.

Wat zouden prins Filip en prinses Mathilde vandaag denken wanneer zij tussen de andere Europese troonopvolgers de ceremonie ter ere van Willem-Alexander volgen? “Waarom ik niet?” Ik vrees het.

Het is een slecht bewaard geheim dat Filip al jaren staat te popelen om zijn vader, koning Albert II, op te volgen. Hij vindt dat hij er ook klaar voor is. Maar de politici en vele van zijn onderdanen zijn een andere mening toegedaan.

Hoe komt dat? Kroonprins Filip heeft de voorbije jaren enkele blunders begaan. Hij joeg de kritische pers weg uit de koninklijke tuinen, hij deed een paar ongelukkige politieke uitspraken, maar bovenal slaagt hij er niet in om zichzelf te zijn. In tegenstelling tot Willem-Alexander. Die maakte óók fouten, maar het wordt hem gemakkelijker vergeven, juist door zijn zelfvertrouwen en zijn ongedwongenheid.

Waar is het misgelopen tussen Filip en de natie? Foute adviseurs, denk ik. Hij werd en wordt omringd door mensen die een eeuw te laat geboren zijn. Zij hebben hem een verheven beeld van de monarchie voorgehouden dat achterhaald is. Zo is de kroonprins in een negatieve spiraal terechtgekomen waar hij nooit meer is uitgeraakt. Elke stap, elk gebaar, elk woord wordt nu onder een vergrootglas gehouden. Zo verkrampt op de duur iedereen. Zo kan niemand behoorlijk functioneren. Zo is het moeilijk om koning te worden/zijn.

Er is slechts één uitweg om het toekomstig koningschap van Filip te redden en om hem aanvaardbaar te maken. Maak van de monarchie een puur ceremoniële functie. Ontneem het staatshoofd elke politieke macht en zorg voor een transparant financieel kader. Dat is goed voor de koning, en dat is goed voor België.

Door Paul Geudens