De N-VA heeft haar troepen niet goed onder controle

Rob Van de Velde heeft het niet makkelijk. De Antwerpse N-VAschepen van Stadsontwikkeling kreeg eerder al de wind van voren over de heraanleg van het Moorkensplein in Borgerhout, en nu is er ook grote deining ontstaan over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van het Harmoniepark en over een kapvergunning voor een bos in Wilrijk.

Gva.be

In alle drie de gevallen legt het college negatieve adviezen van de districtsbesturen naast zich neer. In het geval van Borgerhout is dat niet zo abnormaal, want in dat district bestuurt een linkse meerderheid. Maar Wilrijk vormt een afspiegeling van de meerderheid op ‘t Schoon Verdiep. En in het district Antwerpen besturen N-VA en Open Vld samen met Groen.

Het minste wat je ervan kan zeggen, is dat er voorlopig nog niet veel terechtkomt van de verkiezingsbelofte van de N-VA om de districten meer autonomie te geven. Met die vaststelling zal de oppositie de grootste partij van ‘t Stad ongetwijfeld nog vaak om de oren slaan.

Dat wil niet zeggen dat de districtsbesturen altijd gelijk hebben. In het dossier van het Harmoniepark bijvoorbeeld gaat het om een perceel dat is voorbestemd om woonzone te worden. Het district wil het liever behouden als groene ruimte. Het ziet gemakshalve over het hoofd dat het Albertpark ook vlakbij is, en dat de buurt er ook nog eens 7000 vierkante meter groen bovenop krijgt wanneer de parking van het nieuwe Provinciehuis ondergronds gaat.

In dat dossier geven we Van de Velde dus gelijk. Hij kreeg bovendien vorige week ook steun van stadsbouwmeester Kristiaan Borret. Die wijst terecht op de verwachte bevolkingsgroei met 100.000 nieuwe Antwerpenaars tegen 2030. Al die mensen zullen ergens moeten wonen.

In sommige districten is nog veel plaats, maar ook in de stad is verdichting onvermijdelijk en zal elke beschikbare ruimte optimaal moeten worden gebruikt.

En dus keurt de gemeenteraad het RUP voor het Harmoniepark goed, ondanks het negatieve advies van het district.

Voorzitter Zuhal Demir (N-VA) en districtsschepen Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) worden door hun eigen fracties op ‘t Schoon Verdiep wandelen gestuurd. Na de incidenten binnen de meerderheid over het onderwijs en de havenboetes rommelt het nu weer op een ander niveau. De N-VA lijkt de situatie nog niet altijd goed onder controle te hebben.

Door Lex Moolenaar