Antwerpen blijft de barometer voor politieke vernieuwing

Ik kom nog één keer terug op een wat ondergesneeuwd onderdeel van onze reeks ‘Tussen Meir en Mekka’. Daarin hebben we namelijk ook gepeild naar de stemintenties van de moslimjongeren in Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Sint-Niklaas. En dat levert toch wel opmerkelijke resultaten op.

Gva.be

Eerste vaststelling: ook als het om politiek gaat, zijn de jonge moslims ontevreden. Meer dan de helft kijkt uit naar de oprichting van een moslimpartij, omdat ze vinden dat de bestaande partijen hun belangen niet goed genoeg behartigen. Dat brengt mij ertoe om te voorspellen dat die moslimpartij er vroeg of laat ook zal komen. En dat ze succesvol zal zijn.

Tweede punt: van de bestaande partijen scoort de PVDA+ bij de moslimjongeren met 26 procent het hoogst. De doorbraak van die partij heeft lang geduurd, maar nu heeft ze drie zetels in de Antwerpse gemeenteraad, en in Borgerhout maakt ze zelfs deel uit van het districtsbestuur. De socioloog Jan Hertogen distilleerde uit ons onderzoek de prognose dat de partij bij de verkiezingen van volgend jaar ook in Mechelen hoog gaat scoren. De PVDA+ wordt wellicht - na de groene beweging en het VB - een nieuwe illustratie van de stelling dat politieke vernieuwing altijd kiemt in Antwerpen.

Nog een opmerkelijk feit: Bart De Wever mag zijn partij dan in Antwerpen weergaloos op de kaart hebben gezet, bij de overwegend Marokkaanse Antwerpenaars uit ons onderzoek slaat hij geenszins aan.

Slechts 5 procent van de moslimjongeren spreekt zijn voorkeur voor de N-VA uit. Gezien de demografische evolutie in de stad kan dat op termijn alle (centrum)rechtse partijen parten spelen. Liefst 73 procent van de moslimjongeren stemt links: PVDA+, sp.a of Groen. Krijgt heel Antwerpen in 2018 of 2024 een links bestuur zoals dat van Borgerhout?

Politicoloog Dave Sinardet wijst nog op een opmerkelijke paradox: hoewel de grote meerderheid van de moslimjongeren links stemt, zijn hun overtuigingen op ethisch vlak naar autochtone maatstaven uiterst conservatief, zeg maar rechts. Ze zouden bij wijze van spreken eigenlijk op het VB moeten stemmen, maar blijkbaar zijn die ethische thema’s toch niet doorslaggevend voor hun stemgedrag.

De conclusie kan alleen maar zijn dat het politieke landschap in Vlaanderen de komende decennia ingrijpend zal blijven veranderen. En dat Antwerpen daarbij de allerbeste barometer blijft.

Lex Moolenaar Senior writer gvabrieven@concentra.be