Samen leren van ons moslimdossier

Vanaf vandaag graaft onze redactie zich een week lang in in de gevoelens van de moslimjongeren in de centrumsteden Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Sint-Niklaas. In onze snel veranderende stedelijke samenleving is diversiteit misschien wel het allerbelangrijkste gegeven.

Gva.be

Als grootste Antwerpse medium willen wij de evoluties op dat gebied op de voet volgen.

We hebben een barometer om de klimaatverandering te meten. Acht jaar geleden hebben we dezelfde oefening gedaan, met een enquête onder moslimjongeren en een aantal reportages en interviews om de cijfers te duiden. Dat gaan we ook nu doen. Het geheel levert een scan op die uniek is en die de beleidsmakers in dit land niet kunnen negeren.

Nadat ik de resultaten van onze enquête had gezien, was mijn eerste gevoel er een van verbazing. Ik had verwacht dat er in acht jaar een evolutie zou hebben plaatsgevonden in het gevoel waarmee moslimjongeren in onze samenleving staan. Maar een groot deel van hen blijkt zich nog steeds niet aanvaard te voelen, ze zoeken hun netwerk nog steeds in het milieu van geloofsgenoten en ze voelen zich nog steeds gediscrimineerd.

Vlaamse moslimjongeren staan anders in de samenleving dan niet-moslimjongeren. Dat bleek acht jaar geleden al, en het is nauwelijks veranderd. Of dat een probleem is of niet, zal blijken uit het journalistieke werk dat wij de komende week zullen publiceren. Wij hopen vooral dat we met deze reeks het debat over diversiteit opnieuw zuurstof kunnen geven en dat we de beleidsmakers ermee kunnen aanzetten om afstand te nemen van de waan van de dag en eens na te denken over de ontwikkelingen in de samenlevingen waar het écht om gaat.

Bij het begin van onze reeks wil ik graag twee bedenkingen maken. Eén: onze enquête is de weergave van statistische gegevens, ze mag dus niet leiden tot veralgemeningen. ‘Moslimjongeren’ vormen geen homogene groep. Binnen het geloof in de islam bestaan talloze schakeringen. En twee: hoewel er onmiskenbaar grote verschillen zijn tussen de manier waarop moslim- en niet-moslimjongeren in het leven staan, mogen die eigenheden niet leiden tot het cultiveren van het wij/zij-denken. Want daar wordt onze samenleving niet beter van.

Door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt