Risico op brand op heides neemt toe

Het brandgevaar in de Vlaamse natuur-en bosgebieden is opgetrokken van fase geel naar fase oranje. Vooral in de heidegebieden, zoals de Kalmthoutse heide is het risico op brand groot. De uitkijktoren is er nu permanent bemand. Het agentschap voor Natuur en Bos vraagt bezoekers om niet te roken en kinderen mogen niet alleen in de natuurgebieden komen.

vmma:hetnieuws