Goed nieuws voor operatie fiscale amnestie

Waar moeten de superrijken binnenkort met hun geld naartoe? Binnen Europa worden de uitwijkmogelijkheden steeds kleiner. Zelfs naar Zwitserland of Liechtenstein. Voor de Russen is Cyprus verloren. En sinds gisteren zijn klassieke belastingparadijzen als de Kaaiman- of Maagdeneilanden evenmin nog veilig. Een lek bracht meer dan 100.000 namen van personen en bedrijven aan het licht die hun vermogen daar parkeerden.

Gva.be

Op zich is uitwijken met kapitalen naar het buitenland niet strafbaar. Iedereen heeft het recht te zoeken naar de weg van de minst mogelijke belasting. Maar de centen moeten wel aangegeven worden bij de fiscus. Daar wringt het schoentje. De belastingparadijzen bieden niet alleen belachelijk lage aanslagvoeten, ze garanderen ook geheimhouding.

Geld dat pakweg vanuit België via allerlei omwegen naar ginder wordt versast, blijft zo verborgen voor onze fiscus. Dan is het geen belastingontwijking meer, maar belastingontduiking. Dat is illegaal.

Het bureau McKinsey raamt dat wereldwijd 25.000 miljard euro geparkeerd staat in de belastingparadijzen. Dat is - hou u vast - een kleine 30 procent van de wereldrijkdom… Geld waarop geen correcte maatschappelijke bijdrage wordt betaald. Van medemensen die het nochtans veel minder zouden voelen dan u en ik. Wij moeten elk jaar inleveren omdat de regering centen tekortkomt voor een ordentelijke begroting. Zij kopen ondertussen boten en helikopters met uit het land gesmokkelde kapitalen.

Voor België heeft de publicatie van de lijst twee concrete gevolgen. Een. De Bijzondere Belastinginspectie en de parketten krijgen extra werk. Zij moeten een onderzoek instellen naar de personen en bedrijven die genoemd worden. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez moet erop toezien dat dit gebeurt.

Twee. De nieuwe fiscale amnestie die de Belgische regering heeft aangekondigd, kan er wel bij varen. En dus ook de Schatkist. Wie nog ergens zwart of grijs geld heeft staan in het buitenland, moet langzamerhand gaan beseffen dat het net rond de belastingfraudeurs zich steeds meer sluit. Zondaars kunnen dus maar beter gebruikmaken van het aanbod van de regering.

door Paul Geudens