Vraag naar woonkredieten weer minder na trendbreuk in januari

Vraag naar woonkredieten weer minder na trendbreuk in januari

Vraag naar woonkredieten weer minder na trendbreuk in januari

Print
In februari was er opnieuw minder vraag naar woonkredieten in België. Het aantal aanvragen lag 7,5 pct lager dan in februari 2012. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet. In de eerste maand van dit jaar was er nog sprake van een stijging op jaarbasis met 11 pct, voor het eerst sinds juni 2012.

Naast een lager aantal aanvragen in februari, lag het bedrag van de kredietaanvragen ook 9,5 pct lager in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Wat de toekenningen van de woonhypotheken betreft, was er in februari zowel qua aantal als qua verstrekt bedrag een daling van 18 pct op jaarbasis. Maar "aangezien tussen het ogenblik van de kredietaanvraag en het verstrekken van krediet doorgaans enkele maanden verlopen, kunnen beide wijzigingspercentages evenwel niet zomaar met elkaar vergeleken worden", nuanceert de beroepsvereniging. Al moet er ook voorzichtigheid aan de dag gelegd worden wanneer sprake van een trendbreuk in januari. In die maand lag het aantal aanvragen voor hypothecair krediet op jaarbasis hoger, wellicht omdat kandidaat-bouwers in januari 2012 minder aanvragen deden doordat ze nog vlug in december 2011 ageerden wegens het aflopen van de interessante "groene" voorwaarden. De beroepsvereniging kon enige tijd geleden nog bevestigen dat 2012 het op twee na beste jaar ooit was qua verstrekking van hypothecaire kredieten, na de uitzonderlijke jaren 2010 en 2011.

.

Nu in het nieuws