Witte sector lokt zondag volk

Print
Enkele honderden instellingen die actief zijn in de zorgsector, zetten morgen, zondag, hun deuren open voor een kennismaking met het brede publiek. Een uitstekende gelegenheid voor wie altijd al graag eens achter de schermen had geloerd van een ziekenhuis, een rustoord, een farmaceutisch bedrijf of een laboratorium.
Tijdens de tweede editie van de Dag van de Zorg wil de sector zich uitgebreid voorstellen. Het is ook de bedoeling om mensen warm te maken voor een job in de zorgsector, die de jongste jaren steeds meer wordt geconfronteerd met knelpuntvacatures. Grosso modo zijn er over enkele jaren 60.000 nieuwe mensen nodig om de natuurlijke afvloeiingen door pensionering op te vangen en om het toenemende werkvolume aan te kunnen.

Dat is geen gering aantal, afgezet tegen de totale tewerkstelling van ongeveer 300.000 personen in de hele zorgsector. Het gaat dan ook niet alleen om verpleegkundigen, maar ook om verzorgenden in de rusthuizen, de kinderopvang of de gehandicaptenzorg.

De opleiding verpleegkunde groeit, maar als zich onvoldoende kandidaten geroepen voelen om de vacatures in te vullen, zal de sector verplicht zijn om in het buitenland te rekruteren. Een evolutie die trouwens al begonnen is. De vergrijzing zal zich de komende jaren steeds sterker manifesteren en de zorg voor de derde en vierde leeftijders zal in gelijke mate toenemen.

De kostprijs voor de verzorging zal eveneens toenemen. Over dertig jaar is een op de drie Vlamingen ouder dan zestig, en de levensverwachting stijgt nog. Het aantal senioren zal toenemen terwijl het pensioen van vele mensen nauwelijks of niet volstaat om hun verblijf in een rusthuis volledig te betalen.

De zorginstellingen zetten zondag zeker hun beste beentje voor om belangstelling te wekken voor een job in de witte of de non-profitsector, die momenteel 12 procent vertegenwoordigt van de totale tewerkstelling in België.

Mede daarom is het jammer dat de sector recentelijk werd uitgesloten van lastenverlaging. Had ze die wel gekregen, dan waren er op korte termijn 1500 jobs bijgekomen. En die jobs zijn broodnodig.

door Dirk Castrel
Nu in het nieuws