Aantal faillissementen blijft hoog

Print
In februari zijn 894 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er minder dan in januari (1.075), maar het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden stijgt met bijna 9 pct tegenover dezelfde tijdsspanne een jaar eerder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Eerder sprak handelsinformatiekantoor Graydon van 923 failliete bedrijven in de maand februari, volgens hen een negende maandrecord op rij. Graydon telde toen ook 4.729 jobs op de helling tijdens de eerste twee maanden van 2013, de hoogste waarde van de afgelopen tien jaar als gevolg van het faillissement van de werkgever. Volgens de cijfers van de FOD Economie bedraagt het verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van faillissementen in februari 2.130. Het gaat om 1.335 voltijdse en 486 deeltijdse werknemers en 309 loontrekkende werkgevers die hun job verloren. Nog volgens de statistieken van de FOD economie steeg de laatste zes maanden het aantal faillissementen in de industrie met 20 pct tegenover dezelfde periode vorig jaar, in de bouw met 16 pct, in de handel met 9 procent, in de transport- en dienstensector met 5,8 procent. In de horeca bleef het aantal faillissementen quasi stabiel. Volgens de FOD Economie doet de stijging in die periode zich vooral voor in Vlaanderen (+12,5%). In Wallonië (+5,4 pct) en Brussel (+6,2) is de stijging beperkter.

.

Nu in het nieuws