Franciscus begint met kolossaal krediet

Print
Na zijn aanvaarding stapte paus Franciscus niet in de officiële auto van het Vaticaan om hem naar residentie Santa Martha te voeren, hij verkoos het minibusje met de kardinalen die hem kort voordien hadden verkozen.
Zo wordt althans beweerd. In elk geval sluit dit verhaal naadloos aan bij zijn reputatie van bescheiden en nederig man aan wie protocollaire toestanden niet besteed zijn.

De nieuwe kerkvorst heeft voorlopig alles mee om tot een zeer populaire paus uit te groeien. Hij geniet een kolossaal krediet. Zijn eerste optreden op het beroemde balkon van het Vaticaan heeft diepe indruk gemaakt, enthousiasme opgewekt en vooral veel mensen oprecht ontroerd. Zijn nieuwe, ongekunstelde stijl is wereldwijd in de smaak gevallen.

Toch worden ook kritische bedenkingen gemaakt bij de nieuwe paus. Zo worden vragen gesteld over de rol die de katholieke Kerk en hijzelf in de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben gespeeld tijdens de dictatuur van de militaire junta. Daarover zou best geen mist blijven hangen.

Zijn relatief hoge leeftijd is geen reden om Franciscus als een tussenpaus of een overgangsfiguur te beschouwen. Paus Johannes XXIII was zelfs een jaar ouder bij zijn verkiezing.

Tot verrassing en zelfs tegen de zin van een deel van de vanouds machtige Romeinse Curie heeft hij het Tweede Vaticaans Concilie op gang getrokken, wat onder meer heeft geleid tot een ingrijpende liturgische omwenteling in de Kerk.

Als kardinaal heeft Franciscus nooit deel uitgemaakt van de Curie, de regering van het Vaticaan. Dat kan een voordeel zijn omdat hij niet schatplichtig is aan het apparaat en het onbevangen en met een open geest tegemoet kan treden. Of zal het veeleer een nadeel zijn omdat hij niet persoonlijk vertrouwd is met de intriges en het lobbywerk die zich achter de muren van het Vaticaan afspelen?

Volgende week zijn alle officiële plichtplegingen voorbij en kan Franciscus echt aan de slag. De verwachtingen voor zijn pontificaat staan hooggespannen en velen in de rooms-katholieke Kerk zien hun hoop op hervormingen en veranderingen gewettigd.

Maar niet iedereen koestert dezelfde verwachtingen en als die niet voor iedereen worden ingevuld, kunnen ontgoochelingen snel volgen.

door Dirk Castrel

.

Nu in het nieuws