Equal Pay Day - "Loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft hangen op 22 procent"

De loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleint niet langer. Net als vorig jaar valt "Equal Pay Day", de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hetzelfde loon te krijgen als mannen verdienden tijdens het jaar ervoor, op 20 maart. Dat komt overeen met een loonkloof van 22 procent, zo melden zij-kant (het vrouwennetwerk van sp.

belga.be

a) en de socialistische vakbond ABVV.

"Vandaag bedraagt de loonkloof nog steeds 22 procent (percentage brutomaandlonen, in de privésector, deeltijds werk inbegrepen). Dat is amper 0,18 procent beter dan vorig jaar en nagenoeg verwaarloosbaar. De dalende trend van de voorbije jaren heeft daarmee een status quo bereikt", zeggen de organisatoren van de Equal Pay Day.De actiedag heeft dit jaar als thema "extreme housekeeping", waarmee de organisatoren een van de belangrijkste oorzaken van de loonkloof, het deeltijds werk, willen aankaarten. Ze wijzen erop dat ongeveer 44 procent van de vrouwen deeltijds werkt, tegenover slechts 9 procent van de mannen. "Die keuze voor deeltijds werk gebeurt helemaal niet zo vrijwillig als vele mensen geloven. Voor 52 procent van de deeltijds werkende vrouwen is de combinatie tussen privéleven en werk de hoofdreden om deeltijds te werken", luidt het.Het ABVV en zij-kant willen onder andere meer zorgende vaders zien en vragen dat het vaderschapsverlof zou worden uitgebreid van de huidige tien dagen naar vier weken. Ze willen ook dat mensen die overwegen deeltijds te gaan werken, beter geïnformeerd worden over de (negatieve) gevolgen van die keuze op hun loopbaan, werkloosheidsuitkering en pensioen.Voorts vragen de organisaties de uitvoering van de loonkloofwet, die in 2012 gestemd werd maar nog op de nodige uitvoeringsbesluiten wacht. "Die 'wet ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen' biedt werknemersvertegenwoordigers een aantal instrumenten om komaf te maken met de loonkloof op sectoraal en ondernemingsniveau", luidt het.Op 20 maart worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel flyers uitgedeeld.

Nu in het nieuws