Donkere wolken boven Antwerps gerecht

Print
Donkere wolken pakken zich samen boven het Antwerpse gerecht. Als de procureur-generaal de pers samenroept om te melden dat zijn eigen procureur belangrijke informatie heeft achtergehouden over zijn betrokkenheid in de zaak van Jonathan Jacob, dan is dat een zeer ernstige zaak. Niet alleen omdat zo alweer nieuwe vragen rijzen over het opereren van de instanties in dit toch al zo tragische dossier. Maar ook omdat binnen het gerecht al geruime tijd een open oorlog woedt die onmogelijk goed kan zijn voor het functioneren van de justitie in de stad.
Centraal staat de slechte verstandhouding van procureur-generaal Yves Liégeois en procureur Herman Dams. Eerder kwamen de twee al met elkaar in botsing toen het ging over de aanpak van de dossiers van diamantfraude. Maar wat nu gebeurt, is toch nog van een andere orde. De procureur-generaal stelt een onderzoek in naar de procureur. Volgens sommige waarnemers lijkt het wel alsof hij zijn vonnis al heeft geveld.

Enkele jaren geleden gold de werking van het Antwerpse gerecht nog als een model voor andere arrondissementen. Door de diamantoorlog kreeg het imago van dat gerecht een flinke deuk. Daarna was er sprake van herstel. Procureur Dams zorgde weliswaar voor veel discussie met zijn aanpak van patsers in dure auto’s, maar in de stad oogstte hij er veel bijval mee. Zijn verstandhouding met burgemeester Bart De Wever lijkt ook prima te zijn. Maandagavond was er tijdens de gemeenteraad opmerkelijk weinig debat over het nieuwe zonale veiligheidsplan, dat een intense coproductie lijkt van De Wever, Dams en korpschef Serge Muyters.

De opschudding rond Herman Dams zet veel zaken op de helling. Is het de bedoeling om hem - minstens tijdelijk - opzij te zetten? Dat lijkt het geval, want een magistraat tegen wie een onderzoek loopt, kan niet blijven functioneren alsof er niets aan de hand is.

Tot slot de zaak van Jonathan Jacob. De heisa bij het gerecht mag de aandacht niet afleiden van andere verantwoordelijkheden. Zoals die van de psychiatrische instelling die weigerde hem op te nemen, de commissaris van Mortsel die het Bijzonder Bijstandsteam erbij haalde en de actie van dat BBT zelf. Laten we hopen dat dit alles leidt tot maatregelen waardoor dit niet meer kan voorkomen.

door Lex Moolenaar
Nu in het nieuws