Confederatie Bouw slaat alarm over KB rond betalingstermijn overheidsopdrachten

Print
Het ontwerp van koninklijk besluit (KB) dat de betalingstermijnen bij overheidsopdrachten vastlegt, is volgens de Confederatie Bouw geen verbetering tegenover de huidige regeling, integendeel. De Confederatie vreest dat dit KB zal leiden tot langere betalingstermijnen bij openbare aanbestedingen, iets wat heel wat kwetsbare bouwbedrijven kunnen missen als kiespijn.

Wanbetalingen zijn een zorg voor heel wat bedrijven en zelfs een belangrijke oorzaak voor faillissementen. Europa heeft twee jaar geleden een richtlijn uitgevaardigd (2011/7/EU) die precies de bedoeling had te late betalingen door bedrijven en overheden tegen te gaan, vooral dan voor kmo's. De federale overheid heeft op 21 december 2012 al een ontwerp van KB goedgekeurd dat de betalingstermijnen bij overheidsopdrachten regelt. Voor de betalingstermijnen tussen bedrijven volgt er nog een wetswijziging. De Confederatie Bouw trekt vrijdag aan de alarmbel over het ontwerp, omdat dat volgens haar geen verbetering inhoudt, maar de deur openzet voor langere termijnen. "De huidige maximumtermijn van 60 dagen wordt vervangen door een verificatietermijn van 30 dagen, gevolgd door een betalingstermijn van 30 dagen. Terwijl er nu geen enkele afwijking toegestaan is, kunnen in het ontwerp zowel de verificatietermijn als de betalingstermijn verlengd worden", luidt het. "Voor de verificatietermijn is zelfs geen maximale termijn meer vastgelegd". Bedrijven zouden hierdoor dus niet langer de garantie hebben dat hun prestaties binnen de 60 dagen worden betaald. De Confederatie Bouw meent dat dit in strijd is met zowel het regeerakkoord van de federale regering als met de doelstelling van de Europese richtlijn. "In het artikel 12 van de richtlijn is nochtans de mogelijkheid voorzien om bij de omzetting naar nationaal recht bepalingen te handhaven die gunstiger zijn voor de schuldeisers", aldus de Confederatie. Ook het studiebureau Graydon maakte eerder al kanttekeningen bij de richtlijn: "de oorspronkelijke bedoeling is duidelijk. Maar de richtlijn bevat zoveel gaten, uitzonderingen en juridische vaagheden dat een simpele copy-paste naar nationale wetgeving zal leiden tot een minimaal effect". Ook Graydon beveelt de lidstaten aan om de richtlijn strikter te interpreteren. Uit de jongste cijfers van Graydon, van het eerste semester 2012, blijkt nog dat vooral de gemeenten, maar ook de Vlaamse overheid, hun facturen te laat betalen.

.

Nu in het nieuws