Nieuwe wapens in de strijd tegen misdaad en overlast

Operatie Patser. Zo heet het proefproject waarmee het Antwerpse parket controles uitvoert bij jongeren die in bepaalde stadsdelen rondrijden met opvallend dure auto’s. De bedoeling is om na te gaan of zij zich zo’n dure bak wel kunnen permitteren. Bovendien wil de overheid iets doen aan de overlast door het machogedrag dat er soms mee gepaard gaat: hoge snelheid, foutparkeren, luide muziek...

Gva.be

Uiteraard is niet iedereen blij met die controles. Jongeren van allochtone origine voelen zich ten onrechte geviseerd. Zij blijken vaak samen te leggen om een tweedehands Duitse wagen te kopen of om een chique bak te huren voor het weekend.

Daar is uiteraard niets mis mee. Maar er zijn ook al gevallen geconstateerd waarin er banden waren tussen die huurwagens en het witwassen van drugsgeld. In die zin passen de controles natuurlijk mooi in de strijd tegen drugs.

In elk geval is Operatie Patser een proefproject, dat overigens nog door de vorige burgemeester is opgestart. Laten we de resultaten ervan op het gepaste moment evalueren. In Mechelen werkt de overheid er al mee sinds 2008, blijkbaar tot grote tevredenheid. Als het effectief kan bijdragen aan de strijd tegen de criminaliteit, dan verdient het zeker een kans. Dat geldt ook voor de techniek van de automatische nummerplaatherkenning.

Dat project loopt in Mechelen ook al anderhalf jaar, en er zijn inmiddels verscheidene rondtrekkende criminele bendes mee opgespoord. Veel andere Antwerpse gemeenten hebben nu interesse om het Mechelse voorbeeld te volgen. Hoe meer de gemeenten samenwerken, hoe effectiever het systeem wordt door de uitwisseling van informatie.

Ook de stad Antwerpen heeft zich al over de nummerplaatherkenning gebogen. Maar Patrick Janssens struikelde over de hoge kostprijs die verbonden is aan de invoering ervan op alle belangrijke Antwerpse invalswegen. De nieuwe meerderheid heeft het systeem wel in haar bestuursakkoord opgenomen.

In elk geval wordt de koppeling van digitale gegevensbestanden steeds meer een doeltreffend wapen in de strijd tegen allerlei vormen van criminaliteit. In Nederland zou de koppeling van het nummerplaatregister aan de uitkeringsbestanden hebben geleid tot de detectie van 110.000 sociale fraudeurs. Reken maar uit hoe groot de winst voor de samenleving is.

door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws