Nederlandse bedrijven investeren 1,7 miljard in cursussen

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks 1,7 miljard euro uit aan cursussen voor hun werknemers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers van het CBS namen alle bedrijven met tien of meer werknemers in Nederland onder de loep.

Van de 3,7 miljoen mensen die bij zulke bedrijven werkten, volgden er in het jaar 2010 ruim 1,4 miljoen minimaal één cursus.

Gemiddeld genomen duurde zo'n cursus een werkweek, namelijk 35 uur. Dat betekent dat er door werknemers in totaal 51 miljoen uur is gespendeerd in de schoolbanken en dat een cursus per deelnemer gemiddeld 1200 euro kostte. In 2005 was dat overigens nog net iets meer, 1320 euro per werknemer per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat mannen vaker op cursus gaan dan vrouwen. "Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen vaker in deeltijd werken en dat werkgevers minder bereid zijn om te investeren in deeltijdwerkers. Een andere mogelijke verklaring is het verschil in werkzaamheden tussen mannen en vrouwen in verschillende bedrijfsgroepen. De aard van de functie kan een rol spelen in de beslissing van een bedrijf om werknemers een cursus aan te bieden", schrijven de onderzoekers. Anderzijds gaan bij kleine bedrijven (10 tot 50 werknemers) meer vrouwen dan mannen op cursus. Ook zijn er duidelijke verschillen binnen sectoren. Binnen de sector 'Dienstverlening, cultuur, sport en recreatie' gaan de meeste mensen op cursus. Opvallend genoeg zijn de cursussen in die sector ook het duurst (ruim 1400 euro), maar duren ze het kortst (zo'n 16 uur). In de sector 'Handel, vervoer, opslag en horeca' krijgt het kleinste percentage werknemers nog bijscholing.

Nu in het nieuws