Achtergrond van Homans zal sociaal beleid kleuren

In het Antwerpse stadhuis hebben ze de afgelopen weken niet stilgezeten. Terwijl de sp.a-kabinetten werden ontruimd, waren de nieuwe coryfeeën van de N-VA zeer intensief bezig met de voorbereidingen van hun bestuursperiode, die woensdag start met de eedaflegging van de schepenen op ‘t Schoon Verdiep.

Gva.be

Bart De Wever gaat als burgemeester en partijvoorzitter een tropenjaar tegemoet. In zijn eerste rol heeft hij sterke secondanten nodig. Hij kan een beroep doen op de bestuurservaring van Ludo Van Campenhout als schepen en die van Koen Kennis als kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois. Maar minstens zo belangrijk wordt de inbreng van zijn jarenlange rechterhand Liesbeth Homans.

De Wever en Homans leerden elkaar kennen tijdens hun studie geschiedenis aan de universiteit van Leuven. Toen De Wever in het parlement belandde, koos hij Homans als zijn persoonlijke medewerkster. In 2006 trad ze zelf op de voorgrond in de politiek: eerst in de Antwerpse provincieraad, na de verkiezingen van 2009 in het Vlaams Parlement en na die van 2010 ook als gemeenschapssenator en fractieleider van de N-VA in de Senaat.

In de Antwerpse politiek is Liesbeth Homans een debutante. Ze begint eraan met een enorm zwaar pakket van bevoegdheden, want ze wordt niet alleen voorzitter van het OCMW, maar ook schepen van Sociale Zaken, Wonen, Diversiteit & Inburgering, Samenlevingsopbouw en Loketten. De samenstelling van dat pakket is goed doordacht, want al die bevoegdheden houden nauw verband met elkaar. Maar het is wel heel erg veel last op de schouders van één persoon.

Die keuze bewijst hoe groot het vertrouwen van Bart De Wever in Liesbeth Homans is. Ze is ook illustratief voor de ambitie van Homans zelf. Ik meen te weten waar die grote ambitie van haar op de sociale domeinen vandaan komt. De bijna 40-jarige politica is opgegroeid in een gezin met beperkte middelen. Om haar studie te kunnen financieren, combineerde ze die met een fulltime job in een warenhuis. Ze was verplicht om elk jaar haar erste zit te halen, want ze kon het zich niet permitteren om haar inkomsten van de zomermaanden te missen.

Liesbeth Homans is dus een rolmodel als het gaat om het leveren van inspanningen om vooruit te komen in het leven. Ik denk dat haar persoonlijke achtergrond de komende jaren het sociaal beleid in Antwerpen zal kleuren.

Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws