Glaasje op, laat je rijden

Een nieuw onderzoek van de mobiliteitsorganisatie Touring bevestigt wat de meeste bestuurders diep in hun binnenste weten: we kruipen veel te gemakkelijk achter het stuur met een glaasje te veel op. Volgens de enquête gaat het om bijna één op de twee chauffeurs. Die hoeven daarom niet ladderzat te zijn, maar ze zijn er zich wel terdege van bewust dat ze net op de limiet zitten of iets te veel hebben gedronken.

Gva.be

Als het gaat om alcohol en rijden, blijft de Belgische bestuurder veel te tolerant voor zichzelf. Het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid is niet verbaasd over de resultaten en verwijst naar een Europese studie waarin 26 procent van de Belgen aangeeft de afgelopen maand onder invloed te hebben gereden. Het gaat om zelfrapportering, waarbij enige nuancering op zijn plaats is. De ene denkt pas na tien pintjes onder invloed te zijn, voor de andere gaat het misschien om één glas wijn. In elk geval waren de Belgen koploper in dit onderzoek.

Hoe dan ook, we blijven massaal het lot tarten, terwijl nochtans blijkt dat 45 procent van de Belgen openstaat voor strengere straffen bij rijden onder invloed. Misschien hopen er velen aan controles te ontsnappen omdat ze weten dat de pakkans relatief klein is. Waar die veel hoger ligt, zoals in Finland of Zweden, is het aantal slachtoffers door verkeersongevallen gerelateerd aan alcohol beduidend lager dan hier.

In België gaat het om ruim 200 doden en duizenden zwaargewonden. Problemen met de ijking van blaastoestellen vergroten natuurlijk die pakkans niet. Uitgebreide sensibiliseringsacties en groots aangekondigde BOB-campagnes ten spijt blijven vele bestuurders zich nonchalant gedragen en bewust risico’s nemen.

Bij de jongere generaties is nochtans een kentering merkbaar en is het sociaal niet langer aanvaardbaar om beschonken achter het stuur te kruipen. De aanduiding van een BOB wordt heel normaal. Het zijn vooral de tussengeneraties waar het besef nog onvoldoende lijkt doorgedrongen dat de rijvaardigheid afneemt vanaf de eerste druppel alcohol. Zolang we onszelf niet meer discipline opleggen, blijft de stok achter de deur noodzakelijk.

“Glaasje op, laat je rijden” blijft brandend actueel.

Dirk Castrel 

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws