Enkele tips voor de kersverse burgemeester

Print
Bart De Wever heeft gisteren de eed afgelegd bij gouverneur Cathy Berx. Vanaf nu mag hij zich officieel burgemeester noemen. Samen met onze oprechte felicitaties geven we hem wat stof tot nadenken en enkele leestips voor onder de kerstboom.


De bevolking van de stad Antwerpen is vorig jaar gegroeid met 9087 inwoners of 1,8 procent. Daarmee is Antwerpen goed voor 11 procent van de bevolkingstoename in België. De groei is voornamelijk te verklaren door internationale migratie.

We weten het al sinds we vorig jaar de fameuze bestseller De trek naar de stad van de Canadese journalist Doug Saunders hebben gelezen: de verstedelijking is een universeel en niet te stuiten fenomeen in onze globaliserende samenleving. Nu al woont 78 procent van de westerse wereld in een stad. Tegen het einde van deze eeuw zal dat percentage nog een stuk hoger liggen.

Volgens de invloedrijke Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber, een voormalige adviseur van Bill Clinton, worden steden de belangrijkste democratische pijlers van onze samenleving. Natiestaten hebben niet meer het vermogen om de grote problemen van deze wereld op te lossen. Maar burgemeesters kunnen op hun schaal wél veel doen. Zelfs op gebieden die bij uitstek globaal lijken, zoals de klimaatverandering en de luchtkwaliteit.

Barber geeft een concreet voorbeeld dat we goed kennen. Niemand verplicht burgemeesters om het systeem van de huurfietsen - in Antwerpen noemen we ze Velo’s - in te voeren, maar overal ter wereld duiken ze in de steden op, met groot succes. Het illustreert volgens Barber dat burgemeesters idealiter niet bezig zijn met ideologieën, maar dat ze zich losmaken van hun politieke kleur en focussen op het oplossen van concrete problemen.

Barber doet ook voorstellen. Zoals een internationaal parlement van 300 steden, dat drie keer per jaar samenkomt om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Of een tijdelijk stadsvisum voor illegalen, waardoor hun kinderen naar school kunnen en hun verblijfplaats wordt geregistreerd.

Dit alles lijkt me uitermate inspirerend voor nieuwe burgemeesters zoals Bart De Wever. De verstedelijking brengt processen met zich mee die om andere politieke structuren vragen. Antwerpen speelt op heel wat domeinen een voortrekkersrol. Ook op dit gebied moet het dat gaan doen. Burgemeester, wat denkt u bijvoorbeeld van een stadsgewest?

Door Lex Moolenaar

Nu in het nieuws