Fiscaliteit roomt 53 pct van operationele winst kmo's af in 2011

Bij meer dan de helft van de Belgische kmo's roomde de fiscaliteit in 2011 53,3 procent van de operationele winst (EBIT) af en 5,5 procent van hun omzetcijfer. Dat is dinsdag gebleken bij de voorstelling van de studie over de "tax foot print", door Deloitte Fiduciaire bij een representatief staal van 2.

belga.be

000 kmo's.

Het is de tweede keer dat Deloitte Fiduciaire een studie voorlegt over de impact van de fiscaliteit op de kmo's. Het advieskantoor spreekt van een "zware fiscale voetafdruk". In 2011 waren de werkgeversbijdragen van de kmo's goed voor 65 procent van alle gestorte overheidsbijdragen terwijl de vennootschapsbelasting - de tweede belangrijkste component - goed was voor een kwart (24,7 pct) van de fiscaliteit. Voor de exploitatievennootschappen (industrie, handel, bouw en diensten) beliepen de patronale sociale bijdragen zelfs 70 procent van de kmo-bijdragen aan de werking van de overheid. In vergelijking met 2010 zijn de werkgeversbijdragen met 3 procent toegenomen. Bijna drie kwart van de kmo's (74 pct) die winst maakten, hebben vennootschapsbelasting betaald, tegen 26 pct die deze belasting niet betaalden omdat ze genoten van diverse aftrekken. Een gemiddelde kmo betaalde in 2011 27,2 pct vennootschapsbelasting. Van de Belgische managementsvennootschappen betaalde meer dan 60 procent minstens 28,5 pct vennootschapsbelasting.