Zware taak voor schepen van Districten Koen Kennis

De coalitievorming in de districten leidt hier en daar tot incidenten die voor krasjes zorgen in het glazuur van de Antwerpse meerderheid. In Antwerpen en Merksem valt CD&V uit de boot, en in dat laatste district geldt hetzelfde voor Open Vld.

Gva.be

Die partijen zijn daar niet blij mee.

Een afspiegeling van de Antwerpse meerderheid op districtsniveau is het meest werkbaar. De scores in 2006 maakten het Patrick Janssens mogelijk om zijn afdelingen in de meeste districten vriendelijk maar met enige aandrang te verzoeken om zo’n coalitie te vormen.

Maar gezien de matige scores van CD&V en Open Vld hebben die partijen niet langer het gewicht om voor al hun verkozenen zitjes in de districtscolleges op te eisen. Dat was bijvoorbeeld in Merksem het geval. Districtsvoorzitter Luc Bungeneers heeft dat niet willen pikken. En daarom heeft Bungeneers, die toch niet bekendstaat als centrumlinks, gekozen voor een coalitie met sp.a-Groen, goed voor een solide meerderheid van 65 procent.

Het beeld van de Antwerpse lappendeken krijgt nu stilaan een duidelijke vorm. De enige stabiele factor is de N-VA, die bestuurt in alle districten behalve Borgerhout. Van de negen districten krijgen er vier een afspiegeling van de Antwerpse coalitie: Berchem, Deurne, Ekeren en Wilrijk. In andere districten duiken Groen en sp.a elk vier keer op. En in Borgerhout krijgt zoals bekend PVDA+ haar eerste kans. Al bij al een weinig transparant beeld. Het wordt voor N-VA-schepen van Decentralisatie Koen Kennis niet eenvoudig om een goede samenwerking te genereren tussen de stad en haar districten.

Gisteren, in de marge van de laatste zitting van de gemeenteraad in deze legislatuur, raakte ook de laatste nog onbekende fractieleider voor de komende zes jaar bekend: Meyrem Almaci volgt Freya Piryns op bij Groen. De oppositie zal dus worden geleid door Almaci, Yasmine Kherbache (sp.a), Filip Dewinter (VB) en Peter Mertens (PVDA+). De meerderheid zal worden verdedigd door André Gantman (N-VA), Caroline Bastiaens (CD&V) en Annemie Turtelboom (Open Vld).

Dat is best een sterk zevental met een meerderheid van vrouwen, veel politieke ervaring maar tegelijk ook nieuw bloed. De aanwezigheid van een federaal minister en een kabinetschef van de premier die zegt dat ze constructief oppositie wil voeren, kan de komende jaren een meerwaarde opleveren voor de stad.

Door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt