Reputatie krijgt weer flinke knauw

Het handelsinformatiekantoor Graydon verwacht voor dit jaar 11.000 faillissementen in België. Een recordaantal. En volgend jaar zullen het er wellicht nog meer zijn.

Gva.be

p>Onder die 11.000 zitten er heel veel kmo’s. De Vlaamse regering probeert hen te helpen door tijdig op zoek te gaan naar ondernemingen die in moeilijkheden dreigen te komen. Ze stelt 5 miljoen euro ter beschikking van werkgeversorganisaties die EHBO-programma’s moeten uitwerken voor hun leden.

Vlaanderen is een land van kmo’s. Ze verschaffen veruit de meeste tewerkstelling en ze creëren welvaart. We moeten ze koesteren. Vechten voor elk bedrijf(je), of het nu goed of minder goed presteert.

De problemen zijn grotendeels te wijten aan de economische crisis. Die kan alleen bestreden worden met een eendrachtige aanpak van alle actoren: werkgevers, werknemers en overheid. Het is vechten voor élke job. Door iedereen.

In dit licht is het onbegrijpelijk wat er bij Brucargo in Zaventem is gebeurd. Daar gingen de douaniers verleden week in stiptheidsstaking uit onvrede met een nieuw statuut dat hen meer flexibiliteit oplegt. Voka schat de directe schade op enkele tientallen miljoenen euro.

De indirecte schade dreigt veel groter te zijn. De reputatie van België als logistieke draaischijf kreeg (weer) een flinke knauw. Vrachtvervoerders dreigen uit te wijken naar andere luchthavens.

Gisteren werd er gepraat met de ontevreden douaniers. Het was kantje-boordje. De stakers dreigden er even mee hun acties uit te breiden naar Bierset en de haven van Antwerpen. Gelukkig kwam het niet zover.

Het is niet het moment om met de spierballen te rollen. Het kan niet zijn, zeker nú niet in volle crisistijd, dat enkele honderden boze ambtenaren met hun acties het land in een economische chaos storten en daardoor de toekomst van tientallen kmo’s en tienduizenden jobs in gevaar brengen.

Daar moeten dringend sluitende afspraken over komen tussen vakbonden en overheid. “Voor de staat werken” brengt niet alleen rechten mee, ook verplichtingen. Zoals de continuïteit van de dienst verzekeren in cruciale sectoren.

Door Paul Geudens

MEER OVER Ons standpunt