Kan Di Rupo zich boven de partijen zetten?

De acht institutionele partijen – dat zijn de coalitiepartners plus de twee groene partijen – zijn deze week begonnen aan de tweede fase van de staatshervorming.

Gva.be

Het draait in wezen om twee zaken: de overheveling van meer bevoegdheden en extra centen naar de regio’s. Het is de bedoeling van bevoegd staatssecretaris Servais Verherstraeten om alle wettelijke teksten hieromtrent in het parlement goedgekeurd te krijgen vóór het zomerreces van 2013.

Met ambitie is niets fout. Integendeel. Maar ik vrees dat de excellentie uit Mol deze keer de lat iets te hoog legt. De uitvoering van de tweede fase van het zogenaamde Vlinderakkoord is een ongelooflijk technisch kluwen dat de nodige tijd zal vergen. Met bovendien nog een hoop politieke discussies erbovenop.

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, ondertussen goedgekeurd in Kamer en Senaat, was een delicaat werk omdat het een hoog symbolisch gehalte had. Maar het regeerakkoord over dit hoofdstuk was gedetailleerd uitgewerkt. Daarom was het relatief gemakkelijk om de afspraken om te zetten in wetteksten. Zonder veel ruimte voor interpretatie en ruzie.

Met de tweede fase van de staatshervorming ligt dat enigszins anders. Vooral wanneer het over de centen gaat. De zaak mag dan al politiek getrancheerd zijn tijdens de formatiebesprekingen, de kleine lettertjes zullen in de komende maanden nog voor veel partijpolitieke heibel zorgen.

Indien alles in wetteksten is gegoten tegen het einde van 2013, mag de regering een kaarsje branden. We schrijven duidelijk “indien”, want zeker is dat allerminst. Nog een paar slechte peilingen voor de Vlaamse regeringspartijen zullen het onderhandelingsklimaat alleen maar verhitten.

Veel hangt af van hoe de premier zich zal opstellen. Na Nieuwjaar, wanneer de communautaire gesprekken opstarten, moet blijken of Elio Di Rupo een verzoener is die zich als eerste minister boven de partijen en de gemeenschappen kan plaatsen, of dat hij in de eerste plaats toch een PSpoliticus blijft die “zijn” Vlinderakkoord door een Franstalige bril leest.

Paul Geudens Editorialist gvabrieven@concentra.be

MEER OVER Ons standpunt