Een hoogmis voor de galerij

De Vlaamse regering heeft gisteren samen met de Franstalige collega’s vergaderd in Namen. Een historische gebeurtenis, want een politieke primeur voor ons land. Maar kunnen we daar ook iets uit afleiden? Is dat een teken van betere samenwerking? Is alles nu peis en vree tussen de Vlaamse en Waalse politieke verantwoordelijken?

Gva.be

Verre van. De idyllische bijeenkomst in het Elysette in Namen heeft niet veel meer dan een symbolische betekenis. Erger zelfs. De dossiers die gisteren ter sprake kwamen tussen Kris Peeters en Rudy Demotte, wijzen er juist op dat het niet goed gaat tussen de twee grootste gemeenschappen van het land. Er werd onder meer gepraat over de Plantentuin van Meise. Eindelijk is de overheveling naar Vlaanderen bijna een feit. Elf (11) jaar na de principiële beslissing in de staatshervorming van 2001. Een pure schande die letterlijk is af te lezen van de lamentabele toestand waarin gebouwen en planten zich bevinden. Een bewijs van goede samenwerking? Ik dacht het niet.

Of neem de culturele akkoorden tussen Vlaanderen en Wallonië. Nog zo’n monster. Wij hebben in de loop van de voorbije jaren dergelijke pacten met de halve wereld gesloten. Maar niét met onze landgenoten in het zuiden van het land. Dat het er gisteren na dertig (30) jaar alsnog van kwam, is niet meteen een bewijs van goed nabuurschap. Veeleer van een moeilijke relatie.

De vergadering van Namen was een hoogmis voor de galerij. De moeilijke politieke dossiers komen aan bod in het Overlegcomité, waar alle regeringen van het land elkaar op geregelde basis ontmoeten. En daar gaat het er een stuk minder lief aan toe dan gisteren aan de Maas.

Het samenwerkingsfederalisme waar Yves Leterme als premier zo van droomde, is nog niet voor morgen. Meestal lijkt het zelfs meer op vecht-, of tegenwerkings-, of factuurfederalisme. Vooral dat laatste: wie draait op voor de factuur? Wie betaalt de rekening? Dat is nog te vaak de ultieme overweging. Zolang de regeringen en de gemeenschappen van dit land een totaal verschillende visie hebben op de toekomst van België, mogen we aan plechtigheden als in Namen niet al te veel belang hechten. Het gaat hoogstens om een (kleine) trendbreuk.

Paul Geudens Editorialist gvabrieven@concentra.be

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws