China bouwt voorsprong op automarkt nog uit

China bouwt voorsprong op automarkt nog uit

China bouwt voorsprong op automarkt nog uit

Print
De macht op de wereldwijde automarkt schuift alsmaar meer op naar het oosten, en de verschuiving gaat sneller dan verwacht. Volgens een studie van consultant Oliver Wyman zal tegen 2025 Azië de helft van alle auto's bouwen.

De belangrijkste fabrieken zullen volgens de consultant in China en in India komen te liggen.

"De dominantie in afzetmarkt en in productie zal zich de komende jaren alleen nog maar versterken", luidt het in de studie. Op middellange termijn zullen China en India even groot worden als West-Europa of als Noord-Amerika. Het aandeel van beide landen in de wereldwijde automarkt zal volgens de consultant tegen 2025 respectievelijk op 30 en 11 procent uitkomen. Op dit ogenblik is dat 23 procent voor China en 5 procent voor India. De volgende twaalf jaar zouden in Azië elk jaar vijf procent meer wagens worden verkocht, berekende de studie. Het grootste deel daarvan in China. "De verkoop zal er tegen 2025 verdubbelen". In India zou het groeiritme verviervoudigen, maar in absolute cijfers gaat het om lagere aantallen. Inzake West-Europa, waar de automarkt in crisis verkeert, verwacht Oliver Wyman tot 2025 toch nog een groei van gemiddeld 3 procent per jaar. Dat is meer dan in Noord-Amerika (+2 pct) of Japan (+1 pct). De consultant wijst ook op het belangrijke potentieel voor onderzoek en ontwikkeling in Europa. "Het blijft een aantrekkelijke automarkt", is de conclusie.

Nu in het nieuws