Begroting biedt geen oplossing voor plaatstekort in de scholen

Print
Uit de begroting van de Vlaamse regering blijkt dat het budget voor onderwijs met 30 miljoen euro is verhoogd om meer capaciteit te creëren in de scholen. Er wordt dus wel degelijk een inspanning gedaan in deze budgettair moeilijke tijden. Het probleem is: 30 miljoen komt zelfs nog niet in de buurt van wat nodig is om de problemen op korte termijn op te lossen.


De Vlaamse steden hebben samen snel 100 miljoen euro nodig. Alleen al de stad Antwerpen vraagt dringend 47 miljoen om in september 2013 extra capaciteit te creëren voor 3400 kinderen. Dringend, want zolang de onderwijsnetten niet zeker weten dat ze daarvoor het geld van de overheid terugkrijgen, zullen ze ook niet starten met de bouw van extra klassen.

Volgens minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) zijn er ook buiten de begroting mogelijkheden om aan de behoeften te voldoen. Hij verwijst naar de beheersstructuur waarbij de steden infrastructuur kunnen bouwen voor de onderwijsnetten met geld uit hun eigen begroting.

Maar volgens zijn partijgenoot Robert Voorhamme, de Antwerpse schepen van Onderwijs, is dat een instrument waarvan pas op langere termijn - over vier of vijf jaar - de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn. En Antwerpen heeft wel degelijk een zeer acuut probleem.

Er mag dan wel een keurige begroting op tafel liggen in financieel zware tijden, een van de grootste problemen van dit moment is niet opgelost. De bevolkingsgroei in de steden verloopt veel sneller dan iedereen had gedacht, in Antwerpen komen er tegen 2030 naar schatting 100.000 inwoners bij. De kinderen uit die gezinnen hebben opvang en onderwijs nodig. Maar in de voorbije decennia, die gekenmerkt werden door een grote stadsvlucht en bijgevolg ook door een afnemende behoefte aan capaciteit, zijn heel wat scholen afgebroken of hebben de gebouwen een andere bestemming gekregen. De nieuwe evolutie maakt een inhaalbeweging absoluut noodzakelijk.

Ik weet niet op welke manier dit probleem zal worden opgelost. Maar de Vlaamse regering en de stedelijke overheid zullen in elk geval hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Als er iets niet goed te praten valt in onze samenleving, dan is het wel dat er geen plaats zou zijn voor onze kinderen op school. Dat zou bij wijze van spreken het begin van het einde van onze beschaving zijn.

Door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws