Vlaamse regering toont dat het anders kan

Print
De Vlaamse regering heeft gisteren een begroting in evenwicht gepresenteerd. Zonder nieuwe belastingen. Dat is een krachttoer, vermits er toch ruim 500 miljoen euro moest worden gevonden. En dat op enkele weken van de gemeenteraadsverkiezingen, il faut le faire. De federale regering heeft diezelfde moed alvast niét getoond. Zij wacht tot na 14 oktober om aan de oefening te beginnen.
p>Natuurlijk is er kritiek op de Vlaamse begroting. Er is altijd kritiek op een begroting. In een democratie doen de oppositiepartijen wat ze moeten doen: oppositie voeren. Al nemen we dat deze keer met een korreltje zout.

Gisterenmorgen hoorden we de heren Sas Van Rouveroij en Filip Watteeuw, respectievelijk de fractieleiders van Open Vld en Groen in het Vlaams Parlement, al volop kritiek spuien op de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters zonder dat ze daar één letter van hadden gehoord of gezien. Een tikkeltje ongeloofwaardig, niet?

Dat de overheidsvakbonden kritiek op de Vlaamse begroting 2013 hebben, kunnen we dan weer wel begrijpen. Van de ambtenaren worden inderdaad behoorlijke inspanningen gevraagd.

Zij worden verondersteld volgend jaar 100 miljoen euro te besparen. Dat kan op meerdere manieren gebeuren. Een indexsprong, minder weddeverhogingen, minder ambtenaren. De Vlaamse regering overlegt daarover met de vakbonden. Dat worden moeilijke onderhandelingen.

De Vlaamse regering heeft dit jaar een duidelijke keuze gemaakt: besparen in plaats van nieuwe belastingen. Een ongewone keuze, en geen gemakkelijke. Ze mag sociale acties verwachten. Bovendien snijdt ze ook in haar eigen vlees. Beloftes die vroeger werden gemaakt, worden teruggeschroefd of minstens uitgesteld. Ik denk aan de Vlaamse kindpremie, of aan de maximumfactuur in de thuiszorg. Dat kan kwaad bloed zetten bij een aantal burgers. Dus bij kiezers. Dus niet evident.

Ik vermoed dat de Vlaamse regering een statement heeft willen maken. Ze heeft willen tonen dat het in dit land anders kan, namelijk dat er niet steeds naar nieuwe inkomsten moet worden gezocht bij budgettaire problemen. In dat opzet is ze alvast geslaagd.

Door Paul Geudens

.

Nu in het nieuws