Belg tevreden over bankdiensten, ondanks kritiek op kosten en transparantie

Belgen zijn over het algemeen best tevreden over zicht- en spaarrekeningen, hypotheekleningen en consumentenkredieten. Maar de soms hoge kosten en het gebrek aan transparantie storen wel. Dat blijkt uit een bevraging door Test-Aankoop bij zijn abonnees.

belga.be

De enquête is tegelijkertijd afgenomen in België, Brazilië, Italië, Portugal en Spanje. In totaal zijn 22.000 geldige antwoorden verzameld, waarvan 3.640 in België.Zichtrekeningen van banken blijken goed tot zeer goed te beantwoorden aan noden en verwachtingen, meldt Test-Aankoop. 94 procent van de zichtrekeninghouders zegt niet meer zonder de bankkaart te kunnen. Voorts is de klant voor dit soort rekening relatief trouw aan zijn bank: 17 pct van de ondervraagden heeft zijn belangrijkste zichtrekening al meer dan 20 jaar bij dezelfde bank. Wat de kosten betreft, weet 24 pct dat zijn zichtrekening gratis is. Van wie kosten betaalt, weet een derde niet precies hoeveel.Bij spaarrekeningen is de algemene tevredenheid iets lager. Klanten zijn wel te spreken over het gemak waarmee een spaarrekening kan worden geopend en benut, maar ontevreden omdat de intrestopbrengst niet helemaal overeenkomt met de verwachtingen. Bij hypotheekleningen zijn klanten tevreden over de tijd waarna men het geld krijgt, personeelsbekwaamheid en informatieverstrekking en de beoordeling van de woningprijs door de bank. Ze zijn wel minder tevreden over mogelijkheden om de leningvoorwaarden aan te passen. 23 pct van de respondenten had er moeite mee dat de bank hen dwong om ook andere diensten te onderschrijven in ruil voor een voordeliger intrestvoet. 7 pct kloeg over bijkomende of onvoorziene kosten.

Nu in het nieuws