Een wagen hebben in de stad betekent meer lasten dan lusten

Zijn er te weinig parkeerplaatsen in Antwerpen? Moeten bewoners betalen om in hun buurt te kunnen parkeren? Dit wordt een thema tijdens de coalitiegesprekken na 14 oktober. Het aantal wagens in Antwerpen blijft toenemen als gevolg van de groeiende bevolking. De parkeerplaatsen worden echter schaarser.

Uit het jaarverslag 2011 van het Antwerpse parkeerbedrijf GAPA blijkt dat er 36.825 parkeerplaatsen zijn in de gebieden binnen de Singel waar bewonersparkeren geldt. Voor deze plekken zijn er echter 50.813 bewonerskaarten in omloop. Vooral in het centrum is de schaarste het grootst. Daar zijn er 5620 bewonerskaarten voor slechts 3304 parkeerplaatsen. Bovendien wordt het parkeerbedrijf met een nieuw fenomeen geconfronteerd. De Antwerpenaar neemt steeds meer de fiets of het openbaar vervoer. Dit is een goede zaak. Alleen blijft zijn wagen wel langer op dezelfde plaats staan in zijn straat. Er komen minder snel parkeerplaatsen vrij.

Een kant-en-klare oplossing voor de parkeernood is er niet. Wagens beginnen stapelen, lijkt zowel technisch als naar leefbaarheid geen optie. Welke oplossingen zijn er dan wel? Het stadsbestuur kan beslissen om geen tweede bewonerskaart meer te verstrekken voor de tweede wagen en zo wagenbezit ontraden. Mensen die een garage hebben, zouden geen bewonerskaart meer kunnen krijgen. Het aantal bewonerskaarten kan worden beperkt tot het aantal daadwerkelijke parkeerplaatsen in de buurt. Wie krijgt dan wel een bewonerskaart en wie niet? Je zal maar in een straat wonen met veel appartementen. GAPA zoekt volop naar plekken voor een buurtparking, maar die zijn schaars. Bovendien is dit betalend.

De klok kan ook worden teruggedraaid. Laat wagens weer parkeren op het Koningin Astridplein, de Grote Markt en het Theaterplein. Dit gaat dan wel ten koste van de leefbaarheid in de stad. Het perverse resultaat hiervan is een nieuwe stadsvlucht die er op zich weer voor zorgt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Alle gekheid op een stokje, dit is nog minder wenselijk dan het stapelen van wagens.

Iedereen is het erover eens dat bewoners gratis in hun straat moeten kunnen parkeren. Over de rest zal stevig worden gebakkeleid tijdens de coalitiegesprekken. Welk resultaat er ook uit voortkomt, een wagen hebben in de stad betekent meer lasten dan lusten. Dat beseffen steeds meer Antwerpenaars.

door Sacha Van Wiele
Nu in het nieuws