Linkeroever is niet de appendix van Antwerpen

Print
De N-VA-lijsttrekster voor het district Antwerpen, Zuhal Demir, lanceert een opmerkelijk voorstel. Volgens haar heeft het strand van Sint-Anneke een groot park nodig met kleinschalige pretparkattracties. Dit idee deed ze op in Wenen. Daar ligt het Volksprater. Een gelijkaardig park zou de uitstraling van Sint-Anneke verhogen en de bewoners van Linkeroever weer fier maken op hun wijk.
Met dat laatste argument heeft Demir een punt. Linkeroever wordt nog te veel beschouwd als de appendix van Antwerpen. Deze wijk aan de overkant van de Schelde heeft af te rekenen met enkele hardnekkige vooroordelen. Daarom steken ook zo weinig Antwerpenaars de Schelde over, hoewel je vanop Linkeroever het mooiste zicht op Antwerpen hebt.

Linkeroever is niet één grote sociale woonwijk met allemaal allochtone huurders en samenlevingsproblemen. Wie de cijfers van de stadsdienst Stadsobservatie even doorneemt, doet opmerkelijke vaststellingen over deze wijk. Zo is 66 procent van de bewoners autochtoon. Dat is tien procent meer dan het gemiddelde in het district Antwerpen en ongeveer evenveel als het stadsgemiddelde. Het gemiddelde netto belastbaar inkomen per persoon ligt rond 14.500 euro op Linkeroever. Dat is hoger dan in de rest van het district. In 2010 waren er 46 sluikstortmeldingen per vierkante kilometer op Linkeroever. In het district waren dat er 186.

Daarbij is Linkeroever voortdurend in evolutie. Er kwam een mooi heraangelegd park bij, de Middenvijver. Aan de overzijde is de nieuwe woonwijk Regatta in volle ontwikkeling. Binnenkort wonen daar 4500 mensen. Ook de sociale woonwijk Europark ondergaat een transformatie.

Samen met de nieuwe bewoners van de wijk Regatta, zullen er over enkele jaren ruim 20.000 Antwerpenaars op Linkeroever wonen. Dat is meer dan het dubbele van het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo en evenveel als Ekeren. Alleen beschikt Linkeroever niet over een eigen districtsbestuur en juist daarom mist deze wijk een eigen gezicht.

Iedereen is het erover eens dat het district Antwerpen met ruim 190.000 inwoners te groot is voor een districtsbestuur. Misschien moet de volgende bestuursploeg aan de Grote Markt eens werk maken van het tiende district Linkeroever? Dan kunnen de bewoners zelf beslissen welk gezicht ze hun wijk willen geven en of daar een kleinschalig pretpark bij hoort of niet.

Sacha Van Wiele Journalist gvabrieven@concentra.be

Nu in het nieuws