Belgische arbeidsmarkt weerstaat beter aan crisis dan merendeel Europese landen

Print
De Belgische arbeidsmarkt weerstaat beter aan de economische achteruitgang dan het merendeel van de andere Europese landen. Dat blijkt uit trimestriële cijfers van de RVA.

Terwijl de (geharmoniseerde) werkloosheidsgraad in de EU en de eurozone in het tweede kwartaal piekt naar respectievelijk 10,4 procent en 11,2 procent, blijft die werkloosheidsgraad in België relatief stabiel op 7,1 procent.

Bij de RVA verwijst men naar verschillende factoren. Onze economie handhaaft zich iets beter dan veel Europese landen. En er is het effect van verscheidene tewerkstellingsmaatregelen, zoals de dienstencheques en de begeleiding en opvolging van (jonge) werklozen. Bovendien speelt een demografisch effect: veel babyboomers gaan op pensioen en moeten vervangen worden. Niettemin heeft de achteruitgang van de economie effect op de arbeidsmarkt. Na zeven trimesters van daling van de werkloosheid, was er in het tweede kwartaal 2012 een stabilisering van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen tegenover het tweede trimester van vorig jaar. Er was zelfs nog een lichte afname met 0,7 procent (-3.088), maar onder invloed van de verlenging van de inschakelingstijd van schoolverlaters. In Vlaanderen gaat het om een status-quo van de werkloosheid, Brussel kende een stijging met 0,4 procent, Wallonië een daling met 1,8 procent.

Nu in het nieuws