Bijna derde minder hypothecaire kredieten verstrekt tijdens tweede kwartaal

De hypothecaire kredietverlening is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar verder afgenomen. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder daalde het aantal kredietaanvragen met 17 procent en het aantal toegekende hypothecaire kredieten met 30 procent.

belga.be

Dat blijkt uit statistieken van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), zo meldt Febelfin, de federatie van de financiële sector, donderdag. Er werden ruim 53.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 5,5 miljard euro.

De onderliggende bedragen van de verstrekte kredieten daalden met bijna 12 procent. De onderliggende bedragen van de aangevraagde kredieten stegen dan weer licht, met 3 procent. Dat laatste toont volgens de BVK aan dat de vastgoedmarkt goed stand hield. Het aantal renovatiekredieten (zowat 15.700) lag meer dan de helft lager, het aantal bouwkredieten (zowat 6.000) daalde met een derde en het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (zowat 26.000) noteerde 6 procent lager. Het gemiddeld ontleende bedrag voor de aankoop van een woning kwam iets hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder of in het voorgaande kwartaal, op gemiddeld iets minder dan 134.000 euro. Bijna 9 op de 10 kredietnemers kozen voor een vaste rentevoet. De BVK schrijft de daling van het aantal aangevraagde en verstrekte kredieten tijdens het tweede kwartaal in hoofdzaak toe aan de afschaffing van een aantal stimuli voor de renovatiemarkt, zoals de investeringsaftrek voor een groot aantal energiebesparende investeringen en het aflopen van de maatregel inzake het groen krediet met interestbonificatie. Toch spelen volgens de beroepsvereniging wellicht ook het aangetaste consumentenvertrouwen en de onzekerheid over de toekomstige overheveling van de bestaande woonfiscaliteit naar de gewesten nog steeds mee.

Nu in het nieuws