Migratiebeleid moet worden afgestemd op buurlanden

Maandag stelde de N-VA een nieuw initiatief voor: de migratiebarometer, een grondige doorlichting van de migratie tegen de contouren van onder meer de criminaliteit, de arbeidsmarkt, de OCMW-uitkeringen, het onderwijs en de sociale huisvesting.

Gva.be

Van de resultaten word je bepaald niet vrolijk. Nergens anders in de ons omringende landen is het aandeel van de actieve migratie (mensen die komen omdat ze hier willen werken of studeren) zo laag en de passieve migratie (gezinshereniging en regularisaties) zo hoog. Bovendien zijn we het enige land waar de werkzaamheidsgraad niet stijgt na een verblijf van jaren in ons land.

Antwerpen is het grootste slachtoffer van dit falende federale migratiebeleid. De stad zuigt ruim 8 procent aan van alle vreemdelingen die legaal in België verblijven. Van alle regularisaties van illegalen in ons land vindt liefst 60 procent in Antwerpen plaats, maar dat geldt slechts voor 3 procent van de repatriëringen.

Het is duidelijk: dit zijn dramatische gegevens, en het is nog slechts een kleine greep uit de trommel van de N-VA. De partij wil terecht naar een ander beleid, dat passieve migratie moeilijker maakt en actieve migratie bevordert. Hoogopgeleide nieuwkomers zijn bijvoorbeeld meer dan welkom voor de duizenden arbeidsplaatsen die de haven de komende jaren niet of nauwelijks ingevuld krijgt.

De veel betere cijfers over de ons omringende landen bewijzen dat het kan. Zolang er geen Europese regelgeving is over een uniform migratiebeleid voor alle EUlanden, moet België dus via benchmarking onderzoeken hoe we onze wetgeving moeten aanpassen om ons migratielandschap tot normale proporties te hertekenen.

De N-VA verwijst naar Canada met zijn rigide immigratiewetten, maar zo streng kunnen we binnen de context van de EU niet worden. Laten we ons voorlopig maar spiegelen aan de situatie in onze buurlanden, daarvoor zullen we al een weg moeten afleggen die lang en lastig is.

Sinds enkele jaren zijn er signalen dat ook onder de taalgrens de politici het licht beginnen te zien. De goedkeuring vorige week van de nieuwe, strengere naturalisatiewet is daarvan het bewijs. Ook op stedelijk niveau zijn er de voorbije jaren vorderingen gemaakt, onder meer met het activeringsbeleid van het Antwerpse OCMW. Maar de migratiebarometer geeft toch nog steeds zwaar weer aan.

Door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws