Gentse haven: totale goederenoverslag stabiel, maar overslag via zeevaart daalt

Print
De goederenoverslag in de Gentse haven bleef de eerste zes maanden van 2012 nagenoeg stabiel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Minpuntje is wel dat de overslag via zeevaart is gedaald, met 7 procent. Het havenbedrijf blijft dan ook "alert" voor de komende maanden, zo staat in een persbericht.

Het totale goederenverkeer in de Gentse haven kwam uit op 25 miljoen ton, in het verlengde van de 24,1 miljoen ton in 2010 en 25,5 miljoen ton vorig jaar. Voor het tweede kwartaal bedroeg de totale goederenoverslag 13 miljoen ton, een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het Gentse havenbedrijf is tevreden, "gezien de huidige economische conjunctuur". In de maanden april, mei en juni kende de goederenoverslag via zeevaart (6,9 miljoen ton) een daling van 1,8 procent, de binnenvaart (6,1 miljoen ton) kende dan weer een toename met 4,5 pct. Het Havenbedrijf zegt woensdag wel "alert" te blijven de komende maanden. De daling voor de overslag via zeevaart is enerzijds het gevolg van een verzwakking in de bouw- en transportsector, zegt het Havenbedrijf. "Anderzijds worden er ook meer goederen van zeeschepen op binnenvaartschepen overgeladen alvorens ze door de sluis in Terneuzen gaan. Dit is dus een gevolg van de schaalvergroting van de schepen en de sluis die te klein is."

.

Nu in het nieuws