De kool en de (Waalse) geit sparen

Staatssecretaris Melchior Wathelet stelt vandaag op het kernkabinet zijn uitrustingsplan voor energiebevoorrading voor. Het belooft een pittige discussie te worden. Vooral de sp.a dreigt in politieke moeilijkheden te komen. Groen heeft Bruno Tobback gisteren uitgedaagd: indien hij dit plan slikt, verliest hij elke ecologische geloofwaardigheid … Een delicaat punt voor de sp.a.

Wathelet stelt voor om Doel 1 en 2 in 2016 te sluiten, een jaar later dan voorzien in de oorspronkelijke wet. Maar Tihange 1, dat eigenlijk ook in 2015 dicht moest, blijft nog tien jaar langer op.

Dat is onaanvaardbaar voor de tegenstanders van kernenergie. Zij blijven bij hun eis om de drie nucleaire centrales te sluiten zoals gepland, over drie jaar dus. De voorstanders van kernenergie zijn evenmin gelukkig. Zij vrezen dat door de sluiting van Doel 1 en 2 de bevoorrading in het gedrang komt.

Kunnen we dan besluiten dat het plan-Wathelet evenwichtig is omdat het de gulden middenweg zoekt? Dat is voor een deel zeker zo. De staatssecretaris spaart de kool en de (Waalse) geit.

Hij houdt niet langer vast aan de rigoureuze uitstapagenda zoals die door de regering- Verhofstadt I werd opgesteld. Langs de andere kant komt hij tegemoet aan de anti-nucleaire lobby door er alvast twee te sluiten. Zonder daarbij de capaciteit voor voldoende stroomlevering uit het oog te verliezen.

De voornaamste verdienste van het plan-Wathelet bestaat er echter in dat het er simpelweg ís. Indien het kernkabinet het erover eens geraakt, zullen potentiële investeerders eindelijk weten waar de Belgische overheid naartoe wil met haar energiebeleid. De onzekerheid van de voorbije jaren heeft een domper gezet op nieuwe initiatieven uit de bedrijfswereld.

Toch zouden de Vlaamse meerderheidspartijen nog even een paar zaken moeten nagaan vooraleer zij hun handtekening zetten. Kost het, in vergelijking met Tihange 1, inderdaad zó veel meer om Doel 1 en 2 langer open te houden? Het lijkt niet erg logisch om uitgerekend in het industriële hart van België, de haven van Antwerpen dus, twee elektriciteitscentrales te sluiten. Daar moeten goede, objectieve redenen voor zijn.

door Paul Geudens
Nu in het nieuws