Ruim 26.600 coöperatieve ondernemingen actief in België

België telde eind 2010 26.626 coöperatieve ondernemingen. Hun gezamenlijke omzet vertegenwoordigt meer dan 5 procent van het bruto binnenlands product. De grootste honderd coöperaties stellen elk meer dan 100 mensen tewerk.

Dat blijkt uit een profielschets van de coöperatieve vennootschappen in België door het Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemen (CESOC) van de KHLeuven, in opdracht van Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera.

belga.be

Het aantal coöperatieve ondernemingen in België daalt lichtjes. Tegenover 2005 is er sprake van een daling met 3 procent. Dat jaar waren er bijna 27.500 coöperaties. Ondanks deze daling blijkt België relatief veel coöperaties te tellen in vergelijking met andere landen. Zo zijn er bijvoorbeeld evenveel coöperaties - in absolute cijfers - als in Frankrijk.De omzet van de grootste coöperaties bedroeg in 2010 in totaal 18,4 miljard euro. Dat komt overeen met 5,2 procent van het bbp van België. Ruim 5.000 coöperaties stellen minstens één persoon tewerk. Acht coöperaties hebben zelfs meer dan duizend werknemers. Het gaat bijvoorbeeld om de coöperatieve van apotheken Multipharma. Het Waals Gewest telt de meeste coöperaties, met de provincie Luik als koploper van alle provincies. De meeste coöperatieve werkgevers zijn actief binnen de dienstensector.Een coöperatieve wordt omschreven als "een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren".

Nu in het nieuws