Sp.a én regering lopen averij op

"Alles komt in orde”, zei Vlaams minister Ingrid Lieten vrijdag net voor de aanvang van de ministerraad van de Vlaamse regering. En wat bleek na afloop? De regering zit weer op één lijn over Uplace. Ze had wel bijna vier uur nodig om de plooien opnieuw glad te strijken nadat de coalitiepartners enkele dagen al ruziënd over de keien van het Martelaarsplein hadden gerold. Uiteindelijk hebben de Vlaamse socialisten bakzeil gehaald.

Gva.be

De regering, de sp.a dus inbegrepen, heeft alle beslissingen over het shoppingcenter in Machelen herbevestigd en Ingrid Lieten ingehamerd dat ze zich collegiaal dient te gedragen. Na het incident over de miserietaks, alweer met de sp.a, had Kris Peeters benadrukt dat terugkomen op genomen beslissingen niet voor herhaling vatbaar was. De sp.a kent blijkbaar het spreekwoord niet over de ezel die zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot, want nauwelijks enkele weken later was het dus weer prijs. En weer moest de sp.a door het stof kruipen en weer werden de brokken gelijmd. En telkens moet de minister- president verklaren dat het de laatste keer geweest is en dat alle ministers en hun partijgenoten zich loyaal moeten gedragen. Het gaat inderdaad niet op dat een coalitiepartner meer dan de indruk geeft met slechts één voet in de regering te staan en met de andere in de oppositie. We hebben in essentie niets meer meegemaakt dan een steriele discussie waarbij de sp.a serieus gezichtsverlies heeft geleden. Want niets is veranderd. De Vlaamse regering heeft alle verbintenissen van het vorige en het huidige kabinet herbevestigd en alle partijen staan achter de plannen voor Uplace.

Intussen is het kwaad geschied. Het gebrek aan samenhang is manifest en het beeld van ruziemakers die geen beslissingen meer kunnen nemen, straalt steeds scherper af op alle ministers. Zulke crisissituaties vreten snel de geloofwaardigheid weg. Deze keer was Kris Peeters bijzonder in zijn wiek geschoten door de beschuldigingen van belangenvermenging, in die mate zelfs dat hij de hele regering klaar en duidelijk afstand van die insinuaties liet nemen. De sp.a-ministers die afstand nemen van hun éminence grise Louis Tobback. Het is ver gekomen. En de oppositie? Die kijkt verbaasd op, want de sp.a neemt haar rol met verve over.

door Dirk Castrel

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws