1/2

Telindus: sociaal conflict Belgacomdochters gedeblokkeerd

De vakbonden van Telindus, Proximus, Scarlet, Skynet en Telindus Sourcing zijn het met de directie van moedermaatschappij Belgacom eens geraakt over de aanpak van de harmonisering van extralegale voordelen.

Het gesprek vond plaats in de marge van een betoging van een zeventigtal werknemers van Telindus aan het hoofdkantoor van Belgacom in Brussel voor het behoud van rechten en herstel van het sociaal overleg.

"De directie belooft hierover een cao waarbij de werknemers zo veel mogelijk zullen behouden. Wat ze tot dan verliezen, zal vergoed worden", aldus LBC-vakbondssecretaris John De Decker. "De directie herhaalde woensdagmiddag dat men alle extralegale voordelen wil harmoniseren binnen de groep, maar beloofde tegelijk hierbij ten volle respect te zullen tonen voor de sociale dialoog in de bedrijven zelf. Bij besprekingen op groepsniveau zullen ook de syndicale delegaties van de dochtermaatschappijen betrokken worden. Er zal dus geen enkel verworven voordeel nog eenzijdig worden afgeschaft. Het sociaal conflict is hiermee voor ons gedeblokkeerd en we kunnen terug naar de onderhandelingstafel", aldus De Decker.

Nu in het nieuws