EU-Hof wijst cosmeticareuzen terecht voor misbruik "reputatie" Botox

Print
De cosmeticamultinationals L'Oréal en Helena Rubinstein mogen hun producten niet de namen Botocyl en Botolist geven. Ze maken daarmee namelijk onterecht gebruik van de reputatie van het bekende en beschermde merk Botox. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

L'Oréal diende in 2003 bij het Europese merkenbureau de aanvraag in om Botocyl te laten erkennen als cosmetisch product. Helena Rubinstein deed dat hetzelfde jaar voor Botolist. De merken werden in 2008 nietig verklaard na een klacht van Allergan, de houder van het merk Botox, het bekende antirimpelproduct. Het EU-Hof zegt nu dat de beslissing van het merkenbureau geldig is. Botox is zo bekend - het woord is zelfs in Engelse woordenboeken opgenomen - dat L'Oréal en Helena Rubinstein "ongerechtvaardigd voordeel" zouden halen uit het gebruik van de namen Botocyl en Botolyst, ook al kunnen ze niet met Botox worden verward. Omdat het om een beroepsprocedure betrof, zijn beide merken definitief nietig verklaard.