Regeringen buigen zich in maart over Stabiliteitspact

De federale regering en de verschillende deelstaatregeringen gaan in maart rond de tafel zitten om het Europese Stabiliteitspact tegen het licht te houden van de dalende inkomsten van de Staat en de economische crisis. Dat is beslist op het Overlegcomité van de verschillende regeringen.

Naast het Opel-dossier lag ook het dossier van de begroting op tafel van het Overlegcomité. Door de tegenvallende economische groeicijfers ontvangen de deelstaten dit jaar een pak minder dotaties dan verwacht. Het zou gaan om een daling van 600 miljoen euro voor de Franse Gemeenschap en het Waalse gewest, 141 miljoen euro voor het Brussels gewest en 1,2 miljard voor Vlaanderen. Op het Overlegcomité is afgesproken om in maart samen te zitten over de begroting van 2009 en over de begrotingen voor de volgende jaren, rekening houdend met het Europese Stabiliteitspact.

Nu in het nieuws