NMBS lijdt nettoverlies van ruim half miljard euro

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft het afgelopen jaar een nettoverlies geleden van 514,6 miljoen euro, meer dan een verdubbeling tegenover 2010. Het resultaat werd wel negatief beïnvloed door eenmalige waardeverminderingen, voor een bedrag van 328 miljoen euro.

belga.be

In 2010 werd een nettoverlies van 215 miljoen euro geleden.

Operationeel, dus zonder eenmalige elementen, deed de vervoersmaatschappij het naar eigen zeggen beter dan verwacht. De bedrijfskasstroom steeg van -126,3 miljoen euro in 2010 tot -107,7 miljoen euro vorig jaar. De cashflow blijft wel negatief, wat betekent dat het bedrijf meer uitgeeft dan er geld binnenkomt en dus de schulden ziet aandikken. De NMBS ging uit van een negatieve kasstroom van 126,5 miljoen euro voor 2011, luidt het woensdag. Tegen 2015 moet dat resultaat break-even zijn. Voor 2012 mikt het bedrijf, dankzij het lopende besparingsplan, op een kasstroom van -78 miljoen. De eenmalige waardeverminderingen hebben vooral betrekking op de participatie in het vrachtfiliaal NMBS Logistics, dat intussen is verzelfstandigd. "De IFRS boekhoudkundige regels verplichten de NMBS de boekwaarde van participaties in andere ondernemingen telkens te toetsen aan de huidige, intrinsieke economische waarde. NMBS koos hierbij voor een voorzichtige en conservatieve inschatting", luidt het in het persbericht.