Niet het moment om Fransen te schofferen

Vicepremier Steven Vanackere is boos op zijn collega Vincent Van Quickenborne. Op zich is dat in de politiek geen ongewoon verschijnsel. Ministers zijn vaak boos op elkaar. Zelfs - misschien vooral - wanneer ze tot dezelfde partij behoren. Wel zeer opmerkelijk is dat Steven Vanackere daar nu openlijk voor uitkomt.

Gva.be

De CD&V-vicepremier is normaal de kalmte en de beleefdheid zelve. Kritiek, laat staan kwaadsprekerij ten opzichte van een collega komen hoogst uitzonderlijk voor. Vanackere is geen druktemaker.

Hij waste gisteren Van Quickenborne publiek de oren omdat hij voor zijn beurt sprak over de benoeming van Karel De Boeck bij Dexia. Dan moet het hem zeer hoog zitten. Waarom?

Ten eerste is er de simpele vaststelling dat de aanstelling van een nieuwe CEO bij Dexia een zaak is van België én Frankrijk. Er mag dan wel zijn afgesproken dat ons land de opvolger van Pierre Mariani mag aanduiden, en de Fransen de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, de diplomatieke geplogenheden eisen minstens dat de Belgische regering ons buurland op de hoogte brengt vooraleer zij de pers informeert.

Het is niet het moment om de Fransen te schofferen. Binnenkort moet er met hen onderhandeld worden over een herschikking van de staatswaarborgen voor Dexia. We kunnen ze beter te vriend houden.

Vincent Van Quickenborne heeft dat even over het hoofd gezien. Diplomatie is niet zijn sterkste kant. Herinner u hoe hij zijn pensioenhervormingen aankondigde zonder vooraf de sociale partners in te lichten. Dat is natuurlijk om moeilijkheden vragen.

Het incident rond De Boeck is voor Vanackere daarom de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Met de heisa rond langer werken mocht híj het komen uitleggen. Elio Di Rupo bespeur je dan in geen wegen. Of nog: telkens wanneer de Open Vld over de index begint, staat zíjn telefoon roodgloeiend. En binnenkort mag híj dus zijn excuses gaan aanbieden aan de nieuwe Franse minister van Financiën.

De profileringsdrang en de dadendrang van Van Quickenborne beginnen CD&V danig op de heupen te werken. De premier zou best een “goed gesprek” plannen.

door Paul Geudens